Sunne og aktive elever lærer bedre

RØRE-prosjektet legger til rette for sunne og aktive elever som trives og lærer bedre. Formålet med prosjektet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best mulig resultat.

RØRE

• Liv og RØRE på skolene, til glede og berikelse
• Rom for å RØRE seg i alle fag
• La elevene RØRE i gryta selv
• Engasjere og beRØRE hele lokalsamfunnet
• Tørre å RØRE ved gamle arbeidsmåter

Fysisk aktivitet

Det er en ambisjon for prosjektet å vise at det er mulig å få til én time fysisk aktivitet hver dag i skolen.

Les mer arrow_forward

Kosthold og ernæring

Forskning viser at effektene av et sunt og balansert kosthold bedrer hjernekapasitet, maksimerer kognitiv kapasitet og forbedrer de skolefaglige prestasjonene for barn og unge i skolealder.

Les mer arrow_forward

Gode søvnvaner

Dårlig eller for lite søvn kan gå ut over både hukommelse og læring. I RØRE-prosjektet er det utviklet flere undervisningsopplegg om gode søvnvaner.

Les mer arrow_forward

Deg som RØRE-ambassadør

En av de største suksessene i RØRE-prosjektet har vært nettverkene av RØRE-ambassadører; frikjøpte lærere som får kompetansehevning og som fungerer som igangsetter og pådriver på egen skole.

RØRE-prosjektet har gitt en stor merverdi for arbeidet med implementering av helsefremmende skoler i Østfold. Prosjektet har også gjort det mulig å få solid kunnskap om hvordan skoler kan lykkes med det i samarbeid.

Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte ved Høgskolen i Østfold fra midtveisevalueringen våren 2019.