Sunne og aktive elever lærer bedre

RØRE-prosjektet legger til rette for sunne og aktive elever som trives og lærer bedre. Formålet med prosjektet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best mulig resultat.

Vi vil RØRE Viken

• Liv og RØRE på skolene, til glede og berikelse
• Rom for å RØRE seg i alle fag
• La elevene RØRE i gryta selv
• Engasjere og beRØRE hele lokalsamfunnet
• Tørre å RØRE ved gamle arbeidsmåter

Fysisk aktivitet

Det er en ambisjon for prosjektet å vise at det er mulig å få til én time fysisk aktivitet hver dag i skolen.

Les mer arrow_forward

Kosthold og ernæring

Forskning viser at effektene av et sunt og balansert kosthold bedrer hjernekapasitet, maksimerer kognitiv kapasitet og forbedrer de skolefaglige prestasjonene for barn og unge i skolealder.

Les mer arrow_forward

Gode søvnvaner

Dårlig eller for lite søvn kan gå ut over både hukommelse og læring. I RØRE-prosjektet er det utviklet flere undervisningsopplegg om gode søvnvaner.

Les mer arrow_forward

Slik kan du søke om midler.

Alle barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler, videregående skoler og private skoler i Viken fylke kan søke om midler til å realisere egne folkehelseprosjekter gjennom tilskuddsordningen i RØRE-prosjektet.

Deg som RØRE-ambassadør

En av de største suksessene i RØRE-prosjektet har vært nettverkene av RØRE-ambassadører; frikjøpte lærere som får kompetansehevning og som fungerer som igangsetter og pådriver på egen skole.

RØRE-prosjektet har gitt en stor merverdi for arbeidet med implementering av helsefremmende skoler i Østfold. Prosjektet har også gjort det mulig å få solid kunnskap om hvordan skoler kan lykkes med det i samarbeid.

Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte ved Høgskolen i Østfold fra midtveisevalueringen våren 2019.