RØRE-temaene

God nok fysisk form, riktig ernæring til rett tid og god nok søvnkvalitet til å kunne få utbytte av opplæring gjennom skoledagen er kjernekomponentene i prosjektet. Vi kaller det bevegelsesglede, matglede og gode søvnvaner.

arrow_downward

Forskning viser at det er nær sammenheng mellom god fysisk form, god ernæringsstatus og god helse. Likeens er det mye ny forskning som viser sammenhengen mellom god helse og forutsetning for læring. Det er også vist at barn og unge med dårlig fysisk form eller dårlig ernæringsstatus profiterer mest på bedring av fysisk form og kosthold.