God helse gir bedre læring.

RØRE-prosjektet legger til rette for sunne og aktive elever som trives og lærer bedre. Formålet med prosjektet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best mulig resultat.

Gjennom RØRE utforsker vi hvordan skolene kan jobbe med gode søvnvaner, matglede og fysisk aktivitet for å legge grunnlaget for bedre læring. 

arrow_downward

RØRE er et folkehelse- og utviklingsprosjekt i skolen. Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til arbeidet med RØRE.
Prosjektet går ut skoleåret 2024.

Hvorfor RØRE?

Bevegelse, kosthold og søvn er grunnleggende forutsetninger for å kunne lære. En elev som har sovet dårlig, ikke spist og vært inaktiv lærer også mindre. Vi vet at ikke alle elever har dekket disse grunnleggende behovene.

Derfor vil vi jobbe med folkehelse på en arena der vi treffer alle, uavhengig av sosial bakgrunn.