God helse gir bedre læring.

RØRE-prosjektet legger til rette for sunne og aktive elever som trives og lærer bedre. Formålet med prosjektet er at flest mulig skal fullføre skolegangen sin med best mulig resultat.

Gjennom RØRE utforsker vi hvordan skolene kan jobbe med gode søvnvaner, matglede og fysisk aktivitet for å legge grunnlaget for bedre læring. 

arrow_downward

RØRE er et folkehelse- og utviklingsprosjekt i skolen. Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til arbeidet med RØRE.
Prosjektet går ut skoleåret 2024.

Hvorfor RØRE?

Bevegelse, kosthold og søvn er grunnleggende forutsetninger for å kunne lære. En elev som har sovet dårlig, ikke spist og vært inaktiv lærer også mindre. Vi vet at ikke alle elever har dekket disse grunnleggende behovene.

Derfor vil vi jobbe med folkehelse på en arena der vi treffer alle, uavhengig av sosial bakgrunn.

Hvordan jobber vi med RØRE

RØRE er en mulighet for skolene til å realisere prosjekter eller tiltak som de ønsker å gjennomføre på sin skole.
Tiltakene skal bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, trivsel og læring på skolen. De skal også inspirere til systematisk arbeid med fysisk aktivitet, kosthold og søvn.
RØRE vil styrke skolen som helsefremmende arena.

Les mer om hvordan vi jobber arrow_forward

Mesteparten av pengene i RØRE-prosjektet er fordelt til skolene, til skolenes egne tiltak og aktiviteter. I tillegg jobber RØRE med kompetanseheving, motivasjon og inspirasjon til RØRE-arbeid på skolene gjennom en ambassadørordning og folkehelsekoordinatorene på videregående skoler. RØRE arrangerer også fagsamlinger, etterutdanningskurs, samt nettverksmøter innenfor temaene som prosjektet fokuserer på.

Hva får skolene ut av å være med i RØRE-prosjektet?

Skolene i RØRE-prosjektet får tilbud om å delta i nettverk, der de får kompetanse, inspirasjon og støtte til å drive med RØRE-arbeid, dvs fysisk aktivitet i fag, fysisk aktivitet ellers i skoledagen, gode skolemåltider og tips og ideer til undervisning om RØRE-temaer.

I tillegg får skolene anledning til å realisere egne prosjekter, som vanligvis faller utenfor knappe kommunale eller fylkeskommunale rammer til utviklingsarbeid i skolen.

Hva har vi oppnådd i prosjektet?

På Skjønhaug skole i Trøgstad hadde noen en god idé om at elevene burde få bevege seg mer og oppleve matglede. Idéen har vokst, utviklet seg og i dag er det 97 skoler i Østfold som har vært, eller er med i folkehelseprosjektet RØRE. Nå skal vi RØRE Viken.

Les mer arrow_forward