Hjernen lagrer minner mens vi sover og hjernen velger også ut hva den vil lagre mens vi sover. Søvn og hukommelse henger sammen, bl.a. gjennom at hjernen konsoliderer hukommelse ved å lage varige strukturelle endringer i hjernen når vi sover. Det vil si at det blir permanente forandringer i forbindelser mellom nerveceller, som danner grunnlaget for hukommelse.

Dårlig eller for lite søvn kan derfor gå ut over både hukommelse og læring.

Hvordan står det til?

Undersøkelser viser at mange ungdommer sover for lite, bruker lang tid på å sovne og sliter med søvnløshet. En søvnundersøkelse gjennomført av et forskerteam i Bergen viser at ungdom i alderen 16-19 år i gjennomsnitt bare sover 6 timer og 25 minutter i ukedagene. Ungdoms søvnbehov er 8 – 10 timer pr natt.

Funn fra Ungdata-undersøkelsen og fra Ungdata jr, som til sammen dekker klassetrinnene fra 5. til 13. trinn i Østfold, viser at søvnproblemer er utbredt i hele aldersspennet, og at om lag 25 % av elevene oppgir at de er mye eller svært mye plaget av søvnproblemer. I RØRE-prosjektets kartleggingsundersøkelse «Min livsstil» blant elever i ungdomsskole og videregående skole rapporterer halvparten av elevene at de føler at de sover nok 0 – 4 netter pr uke.

Hvordan kan vi jobbe med gode søvnvaner i RØRE?

RØRE-prosjektet1 ønsker å bidra til økt bevissthet og kunnskap hos eleven om verdien av gode søvnvaner og søvnkvalitet. For at elevene skal kunne ta gode valg selv, er samarbeid med hjemmene en forutsetning. Utviklingssamtaler, elevsamtaler og foreldremøter er gode arenaer for dette.

Undervisningsopplegg om søvn i videregående skole

Psykolog Anne-Kristin Imenes har, i samarbeid med RØRE, utviklet et undervisningsopplegg som består av tre samlinger. Alle presentasjoner, manus og andre ressurser er tilgjengelig for de som ønsker å gjennomføre hele eller deler av opplegget.

Les mer om Søvnprosjektet arrow_forward

Test ut undervisningsopplegget SøvnBoost

I samarbeid med vitensenteret Inspiria har RØRE-prosjektet utviklet undervisningsopplegget SøvnBoost. Her finner du interessante videoer, quiz og fysiske oppgaver som kan gi elevene mer kompetanse, interesse og motivasjon til å prioritere søvn. Det er hovedsakelig rettet mot ungdom, men kan lett brukes av alle med litt tilrettelegging.

Les mer om Søvnboost-prosjektet arrow_forward
Søvnboost: informasjonsark arrow_forward

Hva sier rådene?

Barn og unge bør sove minimum 8-10 timer per natt.

Ikke bruk skjerm siste time før leggetid.

Fysisk aktivitet om dagen gir bedre søvn på natten.

Søvnrytme er viktig. Stå opp til samme tid hver dag