Tilpasset opplæring og fysisk aktiv læring

Ved å benytte fysisk aktiv læring i undervisningen kan en utvide repertoaret av læringsaktiviteter og derfor skape mer variasjon i undervisningen. Fysisk aktiv læring er ikke løsningen for alle, men vil kunne treffe elevene på en ulike måter og sammen med andre undervisningsmetoder vil elevene få ei bred tilnærming av undervisning.