Hjernen er faktisk det organet som påvirkes mest når vi er aktive. Den er avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Fysisk aktivitet før, under eller etter undervisning bidrar til bedre læring.

Hvordan kan skolen bli mer aktiv?

RØRE-prosjektet ønsker å bidra til gode eksempler på hvordan vi kan legge til rette for 60 minutter fysisk aktivitet på skolen hver dag.

Fysisk aktiv læring

For å få til det må vi jobbe på flere arenaer. For oss i RØRE handler det om å se på hvordan aktiv undervisning i fag (fysisk aktiv læring) kan bidra til bevegelsesglede og bedre læring. Fysisk aktiv læring (FAL) er læringsprosesser der elevene er fysisk aktive. RØRE-prosjektet er spesielt opptatt av fysisk aktiv læring fordi metoden bidrar til å få alle elever i aktivitet. Fysisk aktiv læring kan brukes på alle klassetrinn, i ulike fag og på ulike læringsarenaer. Det kan være i klasserommet, i skolegården og nærmiljø. Undervisningsmetoden bidrar til variasjon og tar hensyn til at elever lærer på ulike måter.

Les mer om fysisk aktiv læring arrow_forward

RØRE-pauser

Hvordan få til mer fysisk aktivitet i videregående skole? Det er en problemstilling vi vet at mange jobber med. Vi håper flere skoler vil teste ut RØRE-pauser. Det er pauser i undervisningen der en har fysisk aktivitet og RØRER på seg. I videregående skole er det ofte 90 minutters bolker med undervisning. I midten av en slik bolk vil elevene ha behov for en pause og da kan en RØRE-pause fungere veldig godt.

Les mer om RØRE-pauser arrow_forward

Et aktivt skolemiljø

Fysisk aktivitet utenom undervisning, som for eksempel i friminutt og aktivitetsdager er en annen måte å bidra til mer aktivitet. Hvordan vi tilrettelegger og bruker utemiljø som skolegård, nærområde og tilgang på natur har også stor betydning for at vi klarer å bidra til økt fysisk aktivitet og bevegelsesglede.

Hvordan står det til?

Kun et mindretall av skolebarn i Norge og Norden mellom 11 og 15 år er aktive i tråd med anbefalingene om 60 minutters daglig fysisk aktivitet. Andelen norsk ungdom som oppfyller anbefalingene er lav, og faller i takt med økende alder. Blant 13-årige jenter og gutter i 11-13-årsalderen er vi faktisk dårligst i Norden. Forskere tror at det kan ha sammenheng med hvordan vi tilrettelegger for fysisk aktivitet i skole- og fritidssammenheng. Her kan RØRE-prosjektet bidra med gode eksempler.

Hva sier rådene?

Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag.

Minst tre ganger i uka bør man bli andpusten og svett.

Aktivitetene bør være allsidige, for å skape bevegelsesglede for alle og sikre god kroppslig utvikling.

Sitt mindre stille!