Hvordan få til mer fysisk aktivitet i videregående skole?

Vi har et svar som innebærer muligheter for bred elevmedvirkning. Bli med og søk midler for neste skoleår. 

Av Rolf Inge Ølberg, prosjektleder for videregående skoler i RØRE og fagleder for idrettsfag/kroppsøving på Kalnes videregående skole.  

Vi vet at elever blir mer inaktive jo eldre de blir. Vi vet også hvor viktig fysisk aktivitet er for elevene. Derfor har vi i RØRE jobbet med fysisk aktiv læring som metode. Samtidig vet vi også at lærere i videregående skole synes det er litt vanskelig å få til fysisk aktiv læring.  

Les mer om hvordan RØRE jobber med fysisk aktivitet

Derfor vil vi oppfordre skoler til å søke om RØRE-midler for å jobbe med RØRE-pauser neste skoleår.  

Og – hva er RØRE-pauser? Det er pauser i undervisningen der en har fysisk aktivitet og RØRER på seg. I videregående skole er det ofte 90 minutters bolker med undervisning. I midten av en slik bolk vil elevene ha behov for en pause og da kan en RØRE-pause fungere veldig godt.  

Søk midler til RØRE-pauser

Hvorfor RØRE-pauser? 

Forskning viser at dersom en får til fysisk aktivitet før under eller etter undervisning, så øker læringsutbyttet. Bare med å reise seg øker blodgjennomstrømingen i hjernen med 10 %. Det er gode prosesser i hjernen når du er i fysisk aktivitet og du lærer bedre det du jobber med.  

Hvis du har 90 minutter matematikk og legger inn en RØRE-pause midt i økten, vil du lære mer av matematikkøkten. Du får økt læringsutbytte og det er jo det som er primæroppgaven vår som skole. I tillegg er det bra for både fysisk og psykisk helse. I tillegg ser vi at denne typen aktivitet også styrker klassemiljøet og trivsel. Derfor mener vi at RØRE-pauser er en god idé. Og vi inviterer skoler til å bli med å teste det ut allerede neste skoleår.  

På nettsidene våre har vi formulert det slik:  

RØRE-pauser; skolen kan søke om støtte til utstyr eller annet som bidrar til systematisk arbeid for å øke fysisk aktivitetsnivå i løpet av skoledagen. RØRE-pauser er korte eller lengre avbrekk fra stillesitting i skoledagen. Skolen forplikter seg til å systematisk gjennomføre RØRE-pauser flere ganger i uken i et utvalg klasser. 

Dette tiltaket er det mulig å gjennomføre med bred medvirkning fra elevene selv, der ansvaret for å organisere pausene for eksempel kan rulleres i elevgruppen.  

Rolf Inge Ølberg er prosjektleder for RØRE i vgs og inviterer skoler til å teste ut RØRE-pauser som metode for å få til mer fysisk aktivitet.

Hvordan søker vi midler til RØRE-pause? 

RØRE-kassa: Skolen kan for eksempel søke om en utstyrskasse med utstyr ment for bruk til RØRE-pause eller i fysisk aktiv læring. RØRE-prosjektet setter sammen en hensiktsmessig utstyrskasse og bestiller utstyret, slik at det er klart til skolestart. Skolen trenger ikke sette opp en søknadssum til denne utstyrskassen.  

Det går også an å søke om støtte til enkle installasjoner inne i ganger e.l. som kan benyttes i RØRE-pausene.  

Har du spørsmål, ta kontakt med meg. Jeg er prosjektleder for videregåede skoler i RØRE. Men fort dere, så dere rekker å søke før søknadsfristen 31. mars.  

Les mer om hvordan du søker RØRE-midler her

I dette webinaret under snakker jeg om RØRE-pauser. Se 48:50 ut i webinaret, så finner dere det: