Hvordan få til mer fysisk aktivitet i videregående skole?

Vi har et svar som innebærer muligheter for bred elevmedvirkning.

Av Rolf Inge Ølberg, prosjektleder for videregående skoler i RØRE og fagleder for idrettsfag/kroppsøving på Kalnes videregående skole.  

Vi vet at elever blir mer inaktive jo eldre de blir. Vi vet også hvor viktig fysisk aktivitet er for elevene. Derfor har vi i RØRE jobbet med fysisk aktiv læring som metode. Samtidig vet vi også at lærere i videregående skole synes det er litt vanskelig å få til fysisk aktiv læring.  

Derfor har vi i RØRE utviklet et tiltak som vi kaller RØRE-pauser.   

RØRE-pauser er ulike aktiviteter som varer i 6 – 7 minutter. RØRE-pausene blir testet ut i kroppsøvingsfaget, men blir gjennomført i andre undervisningstimer på skolen.

Hvorfor RØRE-pauser? 

Forskning viser at dersom en får til fysisk aktivitet før under eller etter undervisning, så øker læringsutbyttet. Bare med å reise seg øker blodgjennomstrømningen i hjernen med 10 %. Det er gode prosesser i hjernen når du er i fysisk aktivitet og du lærer bedre det du jobber med.  

Hvis du har 90 minutter matematikk og legger inn en RØRE-pause midt i økten, vil du lære mer av matematikkøkten. Du får økt læringsutbytte og det er jo det som er primæroppgaven vår som skole. I tillegg er det bra for både fysisk og psykisk helse. I tillegg ser vi at denne typen aktivitet også styrker klassemiljøet og trivsel. Derfor mener vi at RØRE-pauser er en god idé. Og vi inviterer alle skoler til å teste dette ut i ulike klasser. Derfor har vi produsert ulike hjelpemidler slik at alle skoler kan innføre RØRE-pause.

Vi håper at noen ungdomsskoler også vil teste ut dette tiltaket.

Rolf Inge Ølberg er prosjektleder for RØRE i vgs og håper mange skoler vil teste ut RØRE-pause

I dette webinaret under snakker jeg om RØRE-pauser. Se 48:50 ut i webinaret, så finner dere det: