Samlingene består av to deler:

Først gjennomføres et foredrag som kan holdes for flere klasser samtidig. Helsesykepleier eller en annen fagperson på skolen eller kontaktlærer holder foredraget.

Deretter er det samling klassevis, denne ledes av kontaktlærer eller en annen lærer som kjenner klassen. Denne delen består av ulike aktiviteter, øvelser, leker og refleksjonsoppgaver. Klassen deles inn i grupper hvor hver elev får tildelt en rolle (ordstyrer, sekretær, talsperson, praktisk ansvarlig o.l.). Læreren er prosessleder som fordeler oppgaver, organiserer grupper, og leder gjennom økten.  Læreren trenger ikke å ha alle svarene.

Mellom første og andre samling er det lagt opp til at elevene kan skrive søvnlogg, for å bli bevisst sitt eget søvnmønster. Dette anbefaler vi at dere gjør.

Dersom dere har spørsmål til søvnprogrammet, kan dere kontakte prosjektleder Rolf Inge Ølberg i RØRE.