Ny forskning (Jorun Randby, 2022) viser at skoler som samarbeider om felles praksis for skolemåltidet, basert på retningslinjene har bedre rammer for skolemåltidet enn skoler som ikke gjør dette.

Metoden som anbefales for å skape samarbeid og felles praksis er workshop. Hele personalet samles til ei økt der man går gjennom innholdet i retningslinjen for mat og måltider i skolen. Man diskuterer de ulike anbefalingene i retningslinjen, og blir enige om å teste ut felles praksis knyttet til noen utvalgte. Alle i personalet tester så ut i sine klasser og i SFO. Deretter møtes man etter noen uker i ei ny økt og drøfter erfaringer. Målet med den siste økta er å bli enige om felles praksis knyttet til alle anbefalingene i retningslinjen.