Søvnprosjektet

Psykolog Anne-Kristin Imenes har, i samarbeid med RØRE, utviklet et undervisningsopplegg som består av tre samlinger. Alle presentasjoner, manus og andre ressurser er tilgjengelig for de som ønsker å gjennomføre hele eller deler av opplegget.

Les mer om Søvnprosjektet arrow_forward

Fysisk aktiv læring

Ved å benytte fysisk aktiv læring i undervisningen kan en utvide repertoaret av læringsaktiviteter og derfor skape mer variasjon i undervisningen.

Les mer om Fysisk aktiv læring arrow_forward

Søvnboost

SøvnBoost er et elevstyrt undervisningsopplegg rettet mot ungdom, men som kan brukes av alle. Her finner du oppgaver som kan gi elevene mer kompetanse, interesse og motivasjon til å prioritere søvn.

Les mer om Søvnboost arrow_forward

Mat og måltider som viser vei

Den maten vi spiser i Norge står for om lag 30 % av klimautslippene våre i hele verdikjeden. Dette tallet er lett å redusere om vi gjør bevisste valg av matvarer i hverdagen vår.

Heldigvis er det god sammenheng mellom de bærekraftige og de sunne matvalgene.

Skolekantina er i en særstilling godt egnet for å gi elevene gode erfaringer med både sunn og bærekraftig mat.

Sjekk veilederen vår om mat og måltider som viser vei.

Denne veilederen egner seg også godt for alle som ønsker å bidra til en mer bærekraftig hverdag.

Last ned brosjyre arrow_forward

RØRE-pause

Hvordan få til mer fysisk aktivitet i videregående skole? Det er en problemstilling vi vet at mange jobber med. Vi håper flere skoler vil teste ut RØRE-pauser. Det er pauser i undervisningen der en har fysisk aktivitet og RØRER på seg. I videregående skole er det ofte 90 minutters bolker med undervisning. I midten av en slik bolk vil elevene ha behov for en pause og da kan en RØRE-pause fungere veldig godt. Her er det gode muligheter for også å få til bred elevmedvirkning.

Les mer om RØRE-pause arrow_forward

Workshop om skolemåltider

Retningslinjene for mat og måltider i skolen er utgitt av Helsedirektoratet og knyttet opp mot lovverket gjennom Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Alle barnehager og skoler skal følge disse, og om man velger å ikke gjøre det, må man dokumentere hvorfor det valgte alternativet er bedre enn Helsedirektoratets anbefalinger.

Metoden som anbefales for å møte retningslinjene for mat og måltider i skolen er samarbeid og felles praksis gjennom en workshop.

Les mer og last ned workshopmetoden her arrow_forward

Snart voksen

Å bli student eller lærling er en stor overgang. Bare å handle inn og lage mat selv kan være uvant. Sunt kosthold henger nøye sammen med skoleprestasjoner og din fysiske og psykiske helse. Når du i tillegg også bør ta bærekraftige valg er det mye å huske på.

Les mer her arrow_forward