15,5 millioner folkehelsekroner til skoler i Viken 

Nå er det klart. Sjekk om din skole har fått RØRE-midler her! 

Nå er det klart. Sjekk om din skole har fått RØRE-midler her! 

Viken fylkeskommune og RØRE-prosjektet har åpnet pengesekken. 128 skoler i Viken får til sammen 15,5 millioner kroner i prosjektmidler til å jobbe for mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og gode søvnvaner blant elevene neste skoleår.  

Sjekk om din skole har fått RØRE-midler her

– Aldri før har vi delt ut så mye penger gjennom RØRE-prosjektet. At så mange skoler i Viken har så mange gode idéer til egne folkehelseprosjekter er gode nyheter for elevene i Viken. Nå blir det spennende å se hva skolene får til, sier fylkesråd for Plan, klima og miljø, Annette Lindahl Raakil, som også har ansvaret for folkehelse i Viken.  

Skolefrokost og mer aktivitet for elever i Viken

Mange skoler har fått støtte til å servere skolefrokost og til tiltak som skal bidra til mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen. Det kan være utstyr til fysisk aktiv læring, oppmerking i skolegård eller oppgradering av skolegårder. Med innsatsen fra RØRE-skolene vil mange barn og unge i Viken kunne få en mer fysisk aktiv hverdag. 

Helse og læring henger sammen

– Gjennom RØRE-prosjektet vil vi styrke skolen som helsefremmende arena. Vi mener at helse og læring henger sammen. Elever som har spist godt, vært i aktivitet og er uthvilte lærer også bedre. Å satse på helse og trivsel er enda viktigere nå etter to år med pandemi, sier Siv Henriette Jacobsen som er fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune. 

Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB for å jobbe med RØRE-prosjektet i skolene i Viken.  

128 RØRE-skoler neste skoleår

På listen over skoler som mottar midler denne gangen finner vi barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Av de totalt 128 skolene som får midler er hele 60 skoler nye i RØRE-prosjektet. Det gleder hjertet til prosjektlederne Cathrine Rød Gundersen (grunnskoler) og Rolf Inge Ølberg (videregående skoler).  

– Det neste skoleåret blir fantastisk spennende. Vi gleder oss veldig til å utvikle prosjektet videre sammen med gamle og nye RØRE-skoler, sier Gundersen.  

– Nå har vi et skikkelig krafttak på gang for å bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, trivsel og læring på skolen i Viken, sier Ølberg.  

I tillegg til prosjektmidler får nye RØRE-skoler kompetanseheving og de blir en del av et nettverk med skoler som inspirer hverandre til å jobbe systematisk med fysisk aktivitet, kosthold og søvn.  Alle nye skoler får en RØRE-ambassadør som skal være pådriver for prosjektet på egen skole.  

Les mer om RØRE-ambassadøren her

Har din skole fått RØRE-midler for første gang? 

31. mai blir det oppstarts-webinar for skoler som får RØRE-midler. Hold av tid i kalenderen.

Vi gleder oss skikkelig til å jobbe videre med nye og gamle RØRE-skoler!