Alle nye RØRE-skoler skal ha en RØRE-ambassadør. RØRE-ambassadører er lærere som får kompetanseheving og som fungerer som igangsetter og pådriver på sin egen skole. Lærerne kjøpes fri fra undervisning til å jobbe med RØRE-arbeid på egen skole to timer hver uke og skolen får 50 000 kroner som kompensasjon for dette arbeidet.

Dette får du tilgang til som RØRE-ambassadør

Som RØRE-ambassadør får du tilgang til et nettverk av ambassadører fra alle nye RØRE-skoler. RØRE-prosjektet har knyttet til seg ressurspersoner fra kompetente fagmiljøer og ambassadørene møtes jevnlig i samlinger hvor det legges til rette for:

  • Kompetanseheving
  • Inspirasjon og erfaringsdeling
  • Støtte til å drive RØRE-arbeid

Hva er RØRE-arbeid?

Les mer om RØRE-temaene her.

RØRE prosjektet ønsker å bidra til gode eksempler på hvordan de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring kan integreres i fag og i skolens helhetlige arbeid.

Hvem kan bli RØRE-ambassadør?

Alle nye skoler som søker midler til prosjekter gjennom RØRE får tilbud om å bli med i ambassadørordningen. Ordningen går over to år, men skolene må søke midler for hvert enkelt år.

Etter to år vil du få et diplom som bevis på at du har fullført ambassadørprogrammet.

Se vår inspirasjonsbank for å få idéer du kan bruke i arbeidet på din skole