Mer støtte til RØRE-arbeid

RØRE-prosjektet lyser ut midler til skoler som allerede er med i prosjektet, eller som har vært med en eller annen gang siden oppstarten i 2017. Skoleåret 2023-2024 er det siste prosjektåret i RØRE, og RØRE-prosjektet skal neste skoleår fokusere på de skolene som allerede er kjent med prosjektet.

Denne gangen er det snaut 8 millioner kroner som skal fordeles til gode tiltak på RØRE-skolene.

Søknadsfrist er 31. mars 2023. Tiltak skolene søker på må kunne gjennomføres i løpet av skoleåret 2023-2024, slik at de er avsluttet til prosjektslutt sommeren 2024.

Les mer om utlysningen på www.roreprosjektet.no og på www.viken.no/folkehelse

Vi gleder oss til å få mange spennende og kreative søknader som har som mål å bidra til bedre folkehelse og livsmestring i skolen.

Her er noen ressurser for deg som søker

Har du spørsmål?

Ta kontakt – vi hjelper deg gjerne