Det begynte med en god ide på Skjønhaug skole i Trøgstad; Løp&Spis. Og som elevene sier det selv: «vi løper og så spiser vi».

Skolens begrunnelse for å jobbe med Løp&Spis var kunnskapen om at elever som spiser bedre og som er i bedre form også lærer mer og yter bedre på skolen. Hva som er årsak og virkning her vet vi ikke, men Skjønhaug skole har stadig fått bedre resultater på nasjonale prøver.

Sparebankstiftelsen DNB finansierte en bok om Løp&Spis. De hadde tro på initiativet og utfordret Østfold fylkeskommune til å lage prosjektet «RØRE 6-19, om matglede, bevegelsesglede og trivsel». Premien ble 26,5 millioner kroner og prosjektet ble gjennomført i perioden 2017 – 2020.

Plakater: RØRE-pause

 

RØRE-boka

 

Hva kan 26,5 millioner kroner utrette?

Til sammen har 97 grunnskoler og videregående skoler i Østfold deltatt i prosjektet i løpet av denne perioden, med ulik styrke. Det er skolene som har utformet sine egne prosjekter som de har hatt tro på. 370 tiltak innenfor RØRE-temaene fysisk aktivitet, ernæring og kosthold og søvn- og søvnvaner har fått støtte gjennom tilskuddsordningen i RØRE-prosjektet. Det har vært små og store prosjekter, som har fått mellom 3.000 – 300.000 kr i støtte. Flest prosjekter har handlet om tilrettelegging for fysisk aktivitet. 32 skoler har fått støtte til å servere gratis frokost én eller flere dager i uka og flere tiltak har kombinert arbeid med fysisk aktivitet og kosthold.

Skolene som fikk støtte til å servere gratis frokost var godt fornøyd. Flere har klart å fortsette frokostserveringen – også etter at RØRE-pengene har stoppet. Slik sier noen av rektorene det: «Dette er en viktig brikke for å skape en god læringsarena for elevene». «Lærerne merker stor forskjell på elever som aldri spiser frokost ellers. Det har gjort mye med læringen på starten av dagen. Det sekundære er at det er hyggelig». «I skolens opptaksområde er det stor andel barnefattigdom, og mange elever kommer på skolen uten å ha spist frokost. Vårt tilbud bidrar til en god start på dagen, legger grunnlaget for at elevene kan fokusere på læring».

Det har vært mest vanskelig å få fram gode tiltak knyttet til utviklingsarbeid med foreldremobilisering og søvnkvalitet. Her er det stort potensiale og vi håper å jobbe sammen med skolene for å utforske hvordan vi kan bli bedre på dette fremover.

Kompetanseheving

Hele 75 RØRE-ambassadører har jobbet med RØRE-arbeid på sine skoler i løpet av disse tre årene. Det er gjort et stort kompetanseløft på RØRE-skolene knyttet til fysisk aktiv læring. Ni RØRE-skoler har deltatt i Senter for fysisk aktiv læring sitt videreutdanningsprogram på masternivå. 21 lærere har avlagt eksamen i studiet Interessebasert kroppsøving ved Høgskolen i Østfold. Videre har 32 RØRE-skoler deltatt i Matambassadørstudien, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet omkring implementering av anbefalinger for mat og måltider i skolen. Resultater fra sistnevnte forventes i 2021.

RØRE har også tilbudt arrangementer på skolene der hele personalet har vært invitert til å få del i RØRE-modellen gjennom teoretisk forankring og praktiske aktiviteter.

RØRE-ambassadørene har vært propellen i prosjektet, – det som har fått arbeidet på skolene til å gå fremover. Det har også vært en suksessfaktor at ambassadørene har arbeidet sammen i nettverk. Her er det skapt varige relasjoner og diskusjonsarenaer som vil leve videre.

Her er noe av det RØRE-ambassadørene selv fremhever; «det er inspirerende å jobbe i nettverk», «lærerikt», «vi jobbet ikke med disse temaene for tre år siden – nå har vi endret fokus og arbeidsmåter».

Våren 2019 gjorde Kjersti Lien Holte, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, en midtveisevaluering av prosjektet og her sier hun blant annet:

«RØRE-prosjektet har gitt en stor merverdi for arbeidet med implementering av helsefremmende skoler i Østfold. Prosjektet har også gjort det mulig å få solid kunnskap om hvordan skoler kan lykkes med det i samarbeid. Det gjenstår fortsatt endel arbeid i prosjektet med å sikre forankring av arbeidet i skolene, samt arbeid med elevenes kunnskap og ferdigheter».

Les hele midtveisevalueringen her arrow_forward