Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune eier og drifter RØRE-prosjektet.

Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB er RØRE-prosjektets hovedsamarbeidspartner og gavegiver. Takket være Sparebankstiftelsen DNB kan skoler i hele Viken få støtte til å realisere egne folkehelseprosjekter gjennom tilskuddsordningen i RØRE. Sparebankstiftelsen DNB har støttet RØRE-prosjektet gjennom to tildelinger, først i Østfold og så i Viken. 67.130.000 kr skal over en periode på seks år bidra til å fremme helse trivsel og læring for elever i Viken.

Senter for fysisk aktiv læring
Senter for fysisk aktiv læring ved Høgskolen i Vestlandet (SEFAL) er det fremste kompetansemiljøet på fysisk aktiv læring i Norge. RØRE-prosjektet samarbeider med SEFAL på flere områder. Blant annet har senteret bidratt til et kompetanseløft i fysisk aktiv læring i Østfold. Ni RØRE-skoler har deltatt i SEFAL sitt utviklingsprosjekt om fysisk aktiv læring i skolen.

Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Østfold har bidratt i RØRE-prosjektet, både med det egen-utviklede studiet «Interessebasert kroppsøving» og med prosessveiledning til prosjektarbeidet.

Inspiria Science Center
Inspiria Science Center er deltaker og bidragsyter i prosjektet. De har utarbeidet undervisningsopplegget SøvnBoost, som gir klasser og lærere nye perspektiver og tips til hvordan de kan jobbe med temaet søvnkvalitet og helse.

Oslofjordens friluftsråd
Gjennom et samarbeid med Oslofjordens friluftsråd ønsker RØRE-prosjektet å bidra til økt fysisk aktivitet og fysisk aktiv læring i friluft for skoler. Oslofjordens friluftsråd tilbyr kompetanseheving til personalet  på RØRE-skoler og kursing av skoleklasser.

Liv og røre i Vestfold og Telemark
Vestfold og Telemark fylkeskommune har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til deres Liv og røre-program. RØRE-prosjektet og Liv og røre i Vestfold og Telemark jobber mot flere av de samme målene og har etablert et samarbeid for å lære av hverandre.