Møt RØREs nye prosjektleder for videregående skoler

Navn: Rolf Inge Ølberg

Alder: 47 år

Litt om meg: Jeg bor i Halden sammen med kone og 3 barn, og en hund. Jeg jobber som fagleder for idrettsfag/kroppsøving på Kalnes vgs i Sarpsborg.

Bakgrunn:
Opprinnelig kommer jeg fra Ølberg i Sola kommune, bodde 8 år av barndommen i Kamerun (Afrika). Jeg studerte grunnfag og mellomfag idrettsfag på UIA (Universitetet i Agder), i tillegg til religion, matematikk og PPU. Har jobbet 8 år som lærer i ungdomsskolen, og 14 år som idrettslærer/fagleder i videregående. Jeg har også vært folkehelsekoordinator på Kalnes vgs i 8 år.

Jeg har vært aktiv fotballspiller og volleyballspiller på lavt nivå, og alltid likt å trene. Nå er jeg fotballtrener for Kvik Halden Jenter 13.

Hva er din motivasjon for å jobbe med RØRE?

Samfunnet har endret seg, og jeg ser at det er et stort behov for å få til tiltak i skolen som fører til at ungdommene øker aktivitetsnivået og får mer kunnskap om kosthold og søvn/hvile. Det blir veldig spennende å se om de ulike RØRE-skolene kan få inspirasjon og ideer fra hverandre (og meg), til å gjennomføre ulike RØRE-tiltak på egen skole. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med RØRE-skolene i Viken!

Hva ønsker du å oppnå gjennom RØRE?

Jeg håper at de skolene som er med kan få gjennomført ulike tiltak som igjen fører til at elevene får bedre helse, trivsel og utvikling.

Hvilke forventninger har du til det neste RØRE-året?

Det blir veldig spennende å se hva vi får til. Jeg tror vi må være litt tålmodige. Men jeg håper alle skolene får iverksatt tiltak og opplever en form for positiv entusiasme rundt disse tiltakene. Jeg synes det er interessant å få innblikk i hvordan de jobber med livsmestring på ulike skoler.

Hvorfor er RØRE-prosjektet viktig?

Det er viktig fordi det kan bidra til at skolene får økonomisk hjelp til å få realisert ulike tiltak, og legge grunnlag for at det jobbes systematisk og målrettet med RØRE-temaene.

Hvilket av RØRE-temaene er din favoritt

Fysisk aktivitet. Jeg tror vi kan få til mye på dette temaet hvis vi tenker litt utenfor boksen, og tør å satse. Jeg tror at RØRE-prosjektet kan gå foran og vise ulike tiltak som også kan overføres til andre skoler i landet. Da får det jo enormt stor verdi for mange mennesker.
Her kan du lese mer om hvordan RØRE-prosjektet jobber med fysisk aktivitet

Og ellers?

Ellers ser jeg veldig frem til å jobbe med utviklingsarbeid sammen med alle de dyktige RØRE-ambassadørene. Vi hadde et utrolig positivt første møte på Olavsgaard. De var engasjerte, positive og veldig motiverte for å jobbe med RØRE-prosjektet. Dette blir gøy!

Er du RØRE-ambassadør? Les om hva det betyr å være RØRE-ambassadør.