Pause eske

  • Frogner skole

  • RØRE-tema: Bevegelsesglede

Hva har blitt gjort:
Pausekort med 3 kategorier. Kortene ligger i en eske i hvert klasserom.
Økt energi/puls, avslapningsøvelser, gullkort (f.eks. justdance).

Lillestrøm har utviklet opplegget, men det går an å lage sin egen vri. De har jobbet sammen med blant annet ergoterapeuter om å lage sine øvelser/kort.

Vi har hatt et fast tidspunkt på dagen hvor lærer trekker kort. På den måten kan lærer være med å styre hvilken kategori aktiviteten skal komme fra. Elevene kan også spørre om å få ta en ekstra runde med pausekort i løpet av dagen.

Hvorfor har man gjort dette:
For å få avbrekk fra undervisningen og for å bevege kroppen litt.

Potensial til forbedring:
Større variasjon i kortene