Julebingo

  • Haugsbygd ungdomsskole

  • RØRE-tema: Bevegelsesglede, Matglede, Søvn

Hva har blitt gjort:
Vi har laget en julebingo sammen med helsesykepleier og ungdomskontakten, som går på ivaretagelse av den psykiske helsen hvor både bevegelse, kosthold og søvn er et element