Hyrte psykolog og jobbet med lærere, elever og foreldre om søvn

 • Grøtvedt skole

 • RØRE-tema: Søvn

Hva har blitt gjort:
Mange av elevene på Grøtvedt skole har søvnunderskudd. Ikke rart det er vanskelig å lære, regulere egne følelser, eller sitte stille da!? Dette ville vi gjøre noe med! Grøtvedt søkte RØRE-midler for å øke egen kunnskap, men også for å hjelpe elevene og foreldrene til å bli mer bevisste.

Grøtvedt skole fikk RØRE-midler og satte i gang. En psykolog og en pedagog med gode søvnkunnskaper ble hyret inn. Først fikk alle lærerne opplæring. Deretter ble alle elevene undervist i 30 minutter, til og med førsteklassingene. Det var fokus på praktisk kunnskap og tips for å bedre egen søvn. Til slutt var det foreldrenes tur.

Hvorfor har man gjort dette:
Ungdata Junior-undersøkelsen (2018) viste at 40% av 5.-7.-klassingene i Askim-skolen sov for lite. Personalet ved Grøtvedt skole ble overrasket og forskrekket. Vi jobber mye for å lage gode opplegg for elevene – og så var 40% av elevene på mellomtrinnet ikke påkoblet? Vi ville lære mer om hva søvn gjør med hjernen og kroppen, og hva mangel på søvn fører til – gjerne i et vitenskapelig perspektiv, sier Kristiansen.

Hva har vært en suksess:
Når vi spør elevene, er det tydelig at de syns søvnundervisningen er nyttig. Det tar tid å endre vaner. Men når vi vet hvorfor vi skal gjøre det, er det lettere med hvordan. Kunnskap om søvn motiverer, også for barneskolebarn.

Potensial til forbedring:
Vi er ikke i havn ennå når det gjelder å få søvnundervisningen inn i planene våre, slik at det blir institusjonalisert. Vi ser at det er viktig at ledelsen må holde trykket oppe. Vi trenger å ha stoppunkter og klare forventinger. Vi er i en prosess. Kanskje vi ser resultater på sikt.

Hva syns lærerne?

 • Det materialet vi fikk tilgang til gjennom prosjektet var lett å ta i bruk for lærerne. Vi kan holde små foredrag for elevene og komme med relevante eksempler. Det kjennes svært meningsfullt. Nok søvn er avgjørende for livsmestring. Det går rett inn i fagfornyelsen. Vi syns opplegget har vært veldig nyttig og interessant. Det har blitt så tydelig for oss at det er det samme hvor godt vi planlegger om elevene kommer med tomt batteri. Vi kan ikke gå hjem og legge elevene, men vi kan gi dem kunnskap om søvn og læring. Så kan de gå hjem og lære foreldrene sine.

Hva lærer elevene?

 • Dette kunne elevene etter undervisningen:
  Vi skal ha mellom 9 og 11 timer søvn, men nesten ingen hadde det. Mange husker svampen godt. De lærte at hjernen er som en svamp – den skrumper inn og blir oppbrukt i løpet av dagen. Om kvelden orker den ikke mer. Men om natten blir den bygget opp igjen, får væske og næring. Da blir kunnskap lagret. Søvn er “lagreknappen” til hjernen. Så husker de batteribildet og øver på å kjenne etter om de er fulladet om morgenen, eller kanskje har mangel på energi. Søvntrekanten er også lett å forstå. Vi trenger både nok søvn, mat, drikke og bevegelse for å fungere godt. Når vi beveger kroppen, bygger vi opp søvntrykk som gjør det lettere å sovne om kvelden.

Klarer elevene på barneskolen å rapportere på egen søvn?

 • Elevene på mellomtrinnet vet godt hvor mye og lite de sover. De fleste har god innsikt når de tenker seg om. Jeg tenker på en 6. trinns elev vi slet med å forstå. Han hadde mye fravær og det var vanskelig å nå inn til med læring. Da jeg hadde innsjekkingsøvelsen i klassen viste det seg at han bare hadde sovet 3 timer. Ikke rart han ikke klarte å lære noe.

Snakker dere med foreldrene om søvn?

 • Vi tar opp søvn med foreldrene mye oftere i utviklingssamtalene. Før vi snakker med foreldrene om diagnoser, så bør vi sjekke ut hvor mye barnet sover, og spørre om rutiner hjemme. Når barn er urolige og ukonsentrerte pleier vi jo ofte å spørre om mat, men vi bør også huske å spørre om søvn.

Hvordan arbeider dere med søvn-prosjektet nå?

 • Vi har hatt en søvndag for alle elevene. Da arrangerte vi tegne-konkurranse og slagord-konkurranse på Teams. Vinnertegningen ble trykket opp på t-skjorter til alle elevene. Vi hadde korte foredrag også. Dette engasjerte veldig. Vinneren fikk to billetter til Askimbadet, slik at eleven kunne bygge opp søvntrykket og sove bedre om kvelden.
 • Til vanlig oppfordrer vi lærerne til å gjøre innsjekksøvelsen: Hvor fulladet er du i dag? Den liker elevene godt. Elevene kan også gjøre aktiv line-up med spørsmål om søvn, for å bevisstgjøre.
 • Noen lærere har fortsatt med hvileøvelsen i 3-5 minutter. Det liker elevene godt. De etterspør denne selv. Da kan de tømme hodet og lytte til den rolige musikken. Mange er ikke vant til å ha det stille rundt seg. Men hjernen har godt av en time-out av og til. Vi har til og med kjøpt inn matter å hvile på.
 • I gymtimen har elevene for eksempel øvelsen «Død elefant» for å bli bevisste på det samme, å klare å roe ned, puste med magen, og slappe av i musklene. Så snakker vi om at det er viktig å roe ned på samme måte for å sovne om kvelden.

Mer om hva elevene lært kan dere lese her