SukkerBEATen om sukker i skolen og Sur Kjær Inga

Norske barn og ungdommer spiser og drikker altfor mye sukker i hverdagen. Skolen burde være en arena som viser vei for bra kosthold, og bidrar til god læring og kutt i sukkerinntaket.