Søk om midler til å RØRE din skole

Nesten 100 skoler har deltatt i RØRE-prosjektet i Østfold. Nå kan skoler i hele Viken søke om midler til folkehelseprosjekter på sin skole.

Nesten 100 skoler har deltatt i RØRE-prosjektet i Østfold. Nå kan skoler i hele Viken søke om midler til folkehelseprosjekter på sin skole.

På Kirkelund skole i Skiptvet får elevene servert frokostgrøt hver dag. Det har skolen fått til takket være folkehelseprosjektet RØRE. På skolen har de også en egen RØRE-ambassadør som jobber for å spre kunnskap om RØRE-temaene bevegelsesglede, matglede og søvn på skolen. 

– Dette er så viktig for elevene. Vi er opptatt av å jobbe med hele mennesket og elever som ikke har spist, beveget på seg eller sovet dårlig er ikke like mottakelige for læring, sier rektor Anne-Jorid Thomassen Næss. 

Viken fylkeskommune inviterer nå skoler til å bli med å RØRE Viken og lyser ut midler til folkehelsetiltak i skolen. 

Søknadsfristen for første utlysning er passert. Ny søknadsfrist for 2021 kommer. 

Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen

Gjennom RØRE-prosjektet kan alle skoler i Viken nå søke om støtte til å realisere folkehelseprosjekter som de har tro på og som bidrar til å fremme elevers helse, trivsel og læring på skolen.   

Hvordan bli en RØRE-skole?

– Dette er en gavepakke til skoler som ønsker å teste ut nye måter å jobbe på og det er slike skoler vi er på jakt etter i RØRE-prosjektet, sier fylkesråd for kompetanse, Siv H. Jacobsen i Viken fylkeskommune.  

40,5 millioner kroner til folkehelseprosjekt i skolen 

Viken fylkeskommune har fått 40,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til å jobbe med ernæring, fysisk aktivitet og søvnkvalitet i skolen gjennom innovasjons- og folkehelseprosjektet RØRE. Prosjektet har oppstart våren 2021.  

Nye læreplaner i skolen 

I høst har det blitt lansert nye lærerplaner i skolen der folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige tema. 

– RØRE-prosjektets arbeidsmåter er gode bidrag for skoler og lærere til å operasjonalisere folkehelse og livsmestring i fag – og som en del av skolens helhetlige arbeid, sier fylkesråd Jacobsen.  

RØRE-prosjektet samarbeider med ledende fagmiljøer og RØRE-skoler får tilbud om å delta i nettverk der de får kompetanse, inspirasjon og støtte i RØRE-arbeidet. 

Fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne-Beathe Tvinnereim og Siv H. Jacobsen, fylkesråd for kompetanse har tro på skolen som arena for å jobbe med folkehelse.
Foto: Viken fylkeskommune
– Hvorfor skal vi jobbe med folkehelse i skolen? 

–  Bevegelse, kosthold og søvn er grunnleggende forutsetninger for å kunne lære. Vi ønsker at alle barn skal ha muligheten til å leve sunne og aktive liv, uavhengig av sosial bakgrunn. Skolen er en arena der vi treffer alle barn og derfor mener vi at vi må jobbe med folkehelse også der, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Anne-Beathe Tvinnereim. Hun har ansvaret for folkehelse i Viken fylkeskommune. 

100 RØRE-skoler i Østfold 

RØRE-prosjektet i Viken er en videreføring av pilotprosjektet som startet opp i Østfold i 2017. Så langt har nesten 100 skoler deltatt i RØRE-prosjektet og formålet er at flest mulig elever skal fullføre utdanningsløpet sitt med best mulig resultat.   

For spørsmål knyttet til søknaden, kontakt prosjektleder Cathrine Rød Gundersen, tlf.: 909 88 979 eller prosjektansvarlig, Elsie Brenne, tlf.: 911 13 613