Personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger vi samler inn. Den beskriver også hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene og hva de skal brukes til.

Det er Viken fylkeskommune som eier og drifter RØRE-prosjektet. Viken fylkeskommune er opptatt av å håndtere personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk.

Det er fylkesrådet i Viken fylkeskommune som er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler. Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, finner du kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Når samler vi inn personopplysninger?

RØRE-prosjektet lagrer personopplysninger om deg når du søker midler gjennom prosjektet. Vi lagrer navn, e-post, arbeidssted og funksjon på skolen.
Les mer om hvordan Viken ivaretar personvern i digitale skjema 

Vi lagrer også personopplysninger du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med din interesse for RØRE-prosjektet.

Har du for eksempel meldt deg på vårt nyhetsbrev vil vi lagre navn og e-postadresse for å kunne sende deg nyhetsbrev.

Vi lagrer også opplysninger du legger inn via vårt digitale skjema i Inspirasjonsbanken.

Vår nettside lagrer adferdsmønster i analyseverktøyet Google Analytics. Vi kan i perioder også samle informasjon fra cookies til bruk i markedsføring. Du kan lese mer om dette under Bruk av informasjonskapsler lenger ned på siden.

Dersom du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og avvise disse ved å endre innstillingene i nettleseren din.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Personopplysninger som er samlet inn lagres så lenge det er grunnlag for å beholde dem. For eksempel vil informasjon vi trenger for å sende deg et nyhetsbrev slettes når du avbestiller nyhetsbrevet. Andre personopplysninger er vi lovmessig pålagt å oppbevare «til evig tid», dette gjelder for eksempel når du er part i en saksbehandling.

Dine rettigheter

Når vi behandler personopplysninger om deg har du en rekke lovfestede rettigheter. Det kan være vanskelig å ha oversikt over hvilke rettigheter du har. Vi har nedenfor valgt å henvise til Datatilsynets forklaringer på de forskjellige rettighetene. Har du spørsmål til dette kan du henvende deg til oss for mer informasjon. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Sletting av personopplysninger

I enkelte tilfeller kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Dette gjelder for eksempel hvis du har samtykket til at vi lagrer informasjon om deg, og du vil trekke samtykket tilbake.

Les mer om retten til sletting hos Datatilsynet

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen tilfeller kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjelder for eksempel når informasjonen ikke lenger er nødvendig for formålet den ble samlet inn for.

Les mer om retten til begrensning hos Datatilsynet.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Les mer om retten til å protestere hos Datatilsynet.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

Les mer om retten til dataportabilitet hos Datatilsynet.

Klage på behandling av personopplysninger

Dersom du har innvendinger på måten vi behandler dine personopplysninger kan du ta kontakt med vårt personvernombud.

Du kan også sende en klage direkte til fylkeskommunen, merk da klagen med «Personvern». Kontaktinformasjon står nederst på siden.

Innsyn i egne data

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som fylkeskommunen behandler om deg.

Les mer om retten til innsyn hos Datatilsynet.no

Personvernombudet i Viken

Viken har et eget personvernombud som du kan kontakte. Kontaktinformasjon står nederst på siden.
Les om personvernombudet for Viken. 

Bruk av informasjonskapsler (cookies):

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som røre.no. Her finner du informasjon om vår bruk av informasjonskapsler/cookies.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på vår nettside samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies.

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

WordPress publiseringssystem

Vårt publiseringsverktøy bruker cookies for å forbedre din nettopplevelse ved å huske dine handlinger og valg på sidene. Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret.

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt og så videre.

Tredjeparts-spørringer

Dette er spørringer som er laget av en bruker til en ekstern tjenesteleverandør. Til tross for at disse spørringene ikke setter noen cookies, kan de fortsatt overføre informasjon til tredjepart. Google Analytics og Facebook arbeider gjennom tredjeparts-spørringer.

Hvordan avviser og sletter jeg informasjonskapsler?

Dersom du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og avvise disse ved å endre innstillingene i nettleseren din.

Lovverket

Den reviderte ekomloven, som tredde i kraft 1. juli 2013, har en bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – også kjent som «cookie paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  • utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  • som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Kontaktinformasjon til Viken fylkeskommune

Behandlingsansvarlig

E-post: post@viken.no – merk henvendelsen «Personvern».
Telefon: 32 30 00 00

Personvernombudet for Viken

E-post: personvernombud@viken.no