Læring i friluft

–Et gratis tilbud til RØRE-skolene fra Oslofjordens Friluftsråd

RØRE har inngått et samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd. De tilbyr en rekke kurs som dere RØRE-skoler kan bestille hjem til deres skole eller nærområde. Oslofjordens friluftsråd tilbyr både kurs for pedagoger og skoleklasser. Og det er helt gratis.

Les mer om tilbudet på Oslofjordens friluftsråd sine sider.

Ta kontakt med Annika for bestilling

Kurs for pedagoger:

Generelt inspirasjonskurs/Fysisk aktiv læring i friluft

Innhold: Med Fagfornyelsen legges det opp til mer praktisk læring, og mer læring gjennom lek. Dette er et praktisk rettet kurs, der deltagerne får konkrete tips til hvordan en kan flytte skolefagene ut av klasserommet og ut i friluft. Tips om hvordan samle elevene, sikkerhet og aktivitetstips. Diskusjoner og erfaringsutveksling underveis.

Tid: fra ca to timer

Antall deltakere: minimum 6 stk

Passer for: lærere og assistenter på alle trinn

Praktisk matte ute -inspirasjonskurs

Innhold: Gjennom å oppleve mengder, størrelsesforhold med mer i praksis får mange elever en aha-opplevelse. Vi lærer bort enkle og morsomme aktiviteter som du kan bruke i matematikkundervisning utendørs.

Tid: fra to timer

Antall deltakere: minimum 6 stk

Passer for: lærere og assistenter på alle trinn

Livet i fjæra/marinbiologi

Innhold: Hvordan gjennomføre en praktisk økt i fjæra med elevene, med forslag på før- og etterarbeid. Tips på utstyr og gjennomgang av de vanligste marine artene. Undervisning i bærekraftig utvikling er en naturlig del av kurset.

Tid: fra to timer

Antall deltakere: minimum 6 stk

Passer for: lærere og assistenter fra ca fjerde trinn og oppover

Marin forsøpling

Innhold: Marin forsøpling er et stort miljøproblem. Kurset setter deltakerne grundig inn i temaet og kan inkludere rydding av en lokal strand. OF har lang erfaring med pedagogisk arbeid knyttet til temaet marin forsøpling. Vi foreslår både for- og etterarbeid som dere kan gjøre på egen hånd.

Antall deltakere: minimum 6 stk

Passer for: lærere og assistenter på 5.-10. trinn og videregående skole

Sikkerhet ved, på og i vann (livredningskurs)

Innhold: Livet ved vannet er herlig, men kan også være farlig. På dette kurset arbeider vi med sikkerhet i, på og ved vann. Sikre at lærerne er trygge og har grunnleggende ferdigheter i selvberging og livredning. Kurset gir grunnleggende kompetanse for å ivareta sikkerheten for den elevgruppen, planlegging, forebyggende livredning og gjennomføring av alarmplan. Kurset gjennomgår opplæringslovens krav til sikker og trygg undervisning og er tilpasset ny læreplan i kroppsøving. Praktisk livredningsprøve utendørs.

Tid: seks timer fordelt på ca tre timer teori og tre timer praktiske øvelser ved og i vann

Antall deltakere: 6 til 18

Passer for: alle som ønsker å bli tryggere ved vannaktiviteter. Deltakerne må være svømmedyktige.

Kurs for skoleklasser:

Praktiske kurs hvor vi står for veiledning, undervisning og utstyr. Du som lærer får en mulighet til å lære og oppleve kurset sammen med elevene. I forkant av kurs mottar ansvarlig lærer en e-post med informasjon og forslag på forberedelser. Det faglige innholdet tilpasses trinnet.

Fysisk aktivitet, lek og samarbeidsøvelser ute

Innhold: en dag med masse lek og moro gjennom læringsaktiviteter. Vi gjennomfører at antall leker og aktiviteter som krevet lite og enkelt utstyr, som vi håper at dere tar i bruk jevnlig i etterkant av kurset. Innslag av matte, norsk/engelsk, samfunnsfag og naturfag.

Tid: fra to timer

Antall deltakere: ca 20 til 50 elever

Passer for: alle trinn (for elever på vg1 Helse- og oppvekstfag og vg2 Barne- og ungdomsarbeider legges kurset opp som et inspirasjonskurs slik at elevene har ny kunnskap med seg ut i praksis)

Praktisk matematikk ute

Innhold: Med praktiske oppgaver og konkrete eksempler får elevene mulighet til å repetere og lære inn matematikk. Vi er fysisk aktive mens vi jobber med blant annet brøk, geometri og ulike regnemåter. Ved å bruke uteområdene og naturen jobber vi med problemløsning og forståelse av rom og forhold.

Tid: ca to timer

Antall deltakere: ca 20 til 50 elever

Passer for: 1.-7. trinn

Mat i friluft

Innhold: Mat smaker best på tur, og aller best når den er blitt tilberedt ute. Mat på bål trenger ikke å være pølser. Dette kurset tar for seg ulike sider ved matlaging på tur. Vi arbeider med hygiene på tur, regler for bålfyring, bruk av kokeapparater og mange praktiske tips. Til slutt lager vi et sunt og næringsrikt måltid sammen. Kurset tilpasses aldersgruppen.

Tid: 3-4 timer

Antall deltakere: maks 30 eleverPasser for: 5. – 10. trinn, videregående skole

Livet i fjæra, havforsker for en dag

Innhold: Elevene er havforskere for en dag og får utforske et spennende økosystem. Vi samler inn arter, både dyr og planter, i fjæra. Vi bruker ulike metoder for innsamling, og jobber med å sortere det vi finner. Underveis lærer vi blant annet om ulike arters levesett og samspill. Til sist smaker vi på noe av det vi har funnet. Kurset kan knyttes til flere kompetansemål i fagplanen for naturfag, i tillegg til at det er relevant for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.

Tid: 3-5 timer

Antall deltakere: ca 20 til 50 elever

Passer for: 3. – 10. trinn, videregående skole

Ta kontakt med Annika for bestilling