Stjerneorientering

  • Sokna skole

  • RØRE-tema: Bevegelsesglede

Hva har blitt gjort:
Stjerne-løp og multiplikasjon-løp

Gjennomføring:

Læreren står på en fast sted i skolegården. Hver gruppe leter etter QR koder som
henger rundt på skolen eller uteområdet. Når de finner en QR-kode
scanner de denne med kameraet på telefonen og vil få opp et
lydklipp, en oppgave eller en tekst (lærer velger dette). Elevene leser
teksten eller lytter til klippet, merker seg nummeret på QR-koden og går
tilbake til lærer. Der sier at f.eks at de har funnet QR-kode nr 5, og lærer
stiller da spørsmål som hører til QR-kode nr 5. Hvis elevene svarer riktig
får de et poeng, og kan leite videre etter neste kode. Poenget noteres i
poengtabellen f.eks ved å krysse av i ruten “lag 2, QR-kode 5”. Dersom
elevene svarer feil, må de gå tilbake til teksten/lyden og lese/lytte på
nytt og prøve å svare igjen. Det er ikke lov til å avgi mer enn ett svar for
hver gang de er innom lærer.

Hvorfor har man gjort dette:
For å RØRE

Potensial til forbedring:
Kan evt koble QR-koden til et google-skjema, så elevene kan svare skriftlig. Per nå er det lagt opp til at elevene skal svare muntlig. Kan også koble QR-koden til f.eks en matteoppgave som elevene løser skriftlig.