Kirkelund – Grøtservering hver dag og FAL

  • Kirkelund skole

  • RØRE-tema: Bevegelsesglede, Matglede

Hva har blitt gjort:
På Kirkelund skole i Skiptvet får elevene tilbud om grøt til frokost HVER dag. Det gjør dem klare til skoledagen og øker trivselen. Skolen legger også tilrette for fysisk aktivitet, både i fag og friminutt. RØRE-ambassadøren har laget et eget rom med utstyr og undervisningsopplegg som de andre lærerne kan plukke fra. Undervisningsoppleggene har lærerne på skolen utarbeidet i fellesskap. Her finnes opplegg til alle fag. En egen trivselsleder bidrar til aktivitet i friminutter - og her er også elevene selv med på å organisere aktivitene.

Hvorfor har man gjort dette:
På Kirkelund mener de at praktisk og variert undervisning er bra for elevene. Dette er godt forankret hos rektor, som har jobbet på denne måten i hele sin aktive karriere.