Gimle skole – elevmedvirkning, asfaltoppmerking og FAL

  • RØRE-tema: Bevegelsesglede

Gimle skole har fått 100 000 kroner gjennom RØRE-prosjektet til asfaltleker og asfaltoppmerking.

Hvorfor man har gjort dette:

Gimle skole er godkjent som helsefremmende skole og jobber aktivt for å videreutvikle dette satsingsområdet. Det helsefremmende arbeidet er forankret i skolens pedagogiske plattform og forplikter med tanke på å legge til rette for aktiviteter som fremmer helse og trivsel i elevenes skolehverdag.

Skolens overordnede mål med prosjektet var å få en aktiv og attraktiv skolegård. Vi ser at mange elever har behov for flere utfordringer utover ballaktiviteter.

Hva har blitt gjort?

Elevrådet har vært aktive gjennom hele prosjektet. De har valgt ut figurer til selve oppmerkingen. Elevrådet har vært på “høringsrunder”rundt i alle klasserom og det har blitt valgt ut oppmerking som er ønsket, både av de minste og største elevene. Elevrådet har videre vært vært med å bestemme hvor i skolegården de ulike oppmerkingene skulle være. Gjennom denne forankringen ser vi at elevrådet er spesielt stolte av asfaltlekene. De føler eierskap og de viser stolthet over det ferdige resultatet.

Hva har vært en suksess?

Asfaltoppmerkingen bidrar til mer bevegelse og glede i hverdagen for barn og unge. Oppmerkingen brukes aktivt i både friminutt, i skoletiden, i SFO-tiden og som nærmiljøtilbud på elevenes fritid. Daglig ser vi at asfaltoppmerkingen bidrar til lystbetont lek og glede. De ulike oppmerkingene blir også brukt aktivt i læringsaktiviteter.

Det rapporteres om stadig flere barnefamilier som oppholder seg på skolen og bruker vårt flotte uteområde både på kveldstid og i helger. Vi ser at tiltaket bidrar positivt til aktivitet som også fungerer forebyggende for barn og unges fysiske og psykiske helseplager.