Fra jord til bord

  • Bjørlien skole

  • RØRE-tema: Matglede

Hva har blitt gjort:
Med fokus på grønnsaker og nærhet til råvarene i høstsesongen, har 6.trinn laget og servert grønnsakssuppe til skolens 431 elever!

På forhånd hadde de ulike trinnene på skolen høstet blant annet poteter og gulrøtter fra egen kjøkkenhage. Disse grønnsakene ble brukt i suppa, der hvert enkelt trinn fikk nyte godt av sine egne dyrkede grønnsaker – fra jord til bord!

I løpet av skoleåret skal alle trinn få gleden av å lage og servere en næringsrik liten rett/et lite måltid – for alle skolens elever, ute eller inne. Eksempler på planlagte opplegg: «Matglede i et fruktfat», «Matglede - med en smak av alfabetet»

Hvorfor har man gjort dette:
Målet har vært og er at elevene skal få oppleve matglede gjennom både å lage og tilberede næringsrik mat – men også det å få presentert og servert et lite måltid i et sosialt fellesskap, på tvers av trinn. Det er også et mål om å skape flere og nye arenaer for matfellesskap, og samtidig få erfare hvordan man på en enkel måte kan tilberede gode smaker i et lite måltid.

Hva har vært en suksess:
Elevene som stod for tilberedningen opplevde høy grad av mestring og uttalte stor glede over å få lage, servere og gjøre noe hyggelig for andre. Organisatorisk var det også mulig å gjennomføre tilberedning av stor mengde suppe, med 6.trinn som dette året har mat og helse. Elevene som fikk servert måltidet, utstrålte også stor glede over å få servert noe som andre elever hadde laget. Opplegget skapte en god stemning omkring maten, der elevene koste seg i et fellesskap med mye positivitet og glede.

I de fremtidige gjennomføringene er tid og organisering både inne og ute, viktige faktorer for at man skal oppleve gleden i og av et sosialt matfellesskap. Viktig faktor er også at man ikke trenger å legge lista for høyt – det enkle er ofte det beste!

Poteter og ulike grønnsaker ligger i gryter.