Quiz og fysisk aktivitet

  • Dyrløkkeåsen skole

  • RØRE-tema: Bevegelsesglede

Hva har blitt gjort:
Denne måneden ble det sendt ut et skjema med quiz og fysisk aktivitet som kan brukes av alle klassetrinn.

Det er linket en quiz og en fysisk aktivitet som klassen kan gjennomføre hver skoledag i februar, nederst på siden.

Elevene samarbeider om quizen 2 og 2 eller i liten gruppe og gjennomfører fysisk aktivitet i fellesskap til slutt. En økt er unnagjort på max 10-15 minutter hvis man er effektiv.

Hvorfor har man gjort dette:
Vi har gjort det for å få et lite avbrekk i undervisningen.
De må tenke og samarbeide når de jobber med quiz og alle må bevege seg etterpå.

 

Last ned quizen for februar her