Ernæringskurs i videregående opplæring

  • Borg vgs

  • RØRE-tema: Matglede

Hva har blitt gjort:
Borg videregående skole fikk i 2018 støtte fra RØRE-prosjektet til å gjennomføre kurs i ernæring for elever på byggfag, elektro og teknikk og industri-produksjon.

Tiltaket støttet opp under skolens tilbud om gratis skolefrokost.

Hvorfor har man gjort dette:
En helsefremmende livsstil og et sunt kosthold er viktige verdier å jobbe for. Studier viser at dette øker sjansene for optimal helse, vekst og kognitiv utvikling. Vaner, som regelmessige måltider og et sunt kosthold er med på å bidra til at elever blir i bedre stand til å prestere i undervisningssituasjon. Konsentrasjon øker og motivasjon og humør bedres.

Vi har gjennomført en pilotstudie for å se på hvordan vi best kan støtte elever i mannsdominerte studieprogram i å etablere helsefremmende og sunne vaner i løpet av tiden de tilbringer i videregående opplæring.

Konklusjon

Vi gjennomførte en kunnskapstest som viste at elevene som gjennomgikk kostholdsundervisning hadde bedre kunnskap sammenliknet med elever som ikke hadde fått samme undervisningsopplegg.

Allikevel tyder svarene i kunnskapstesten på at elevene som deltok i studien ikke har nok forståelse i forhold til grunnleggende ernæring. De her ei heller verktøyene som skal til for å klare og gjennomføre endringer i forhold til etablerte vaner.

Les rapporten fra pilotstudien ved Borg vgs i 2018