Hei, verdens beste RØRE-ambassadører!

RØRA her! Jeg heter Cathrine Rød Gundersen og er utdannet husstellærer fra Stabekk. Jeg har jobbet som lærer i Trøgstad. På vår skole hadde vi et prosjekt vi kalte løp&spis, som ble starten på RØRE-prosjektet. Vi gjennomførte aktiv læring i alle fag og serverte to sunne måltider til alle i uka. Vi så at dette gjorde elevene mer fornøyde og at det hadde positiv påvirkning på skolehverdagen.

Sparebankstiftelsen ble oppmerksomme på prosjektet. De inviterte oss til å søke støtte til det som først ble RØRE i Østfold (2016-2020) og nå RØRE Viken (2021-2024).

Nesten 100 skoler har deltatt i RØRE i Østfold. Som prosjektleder har jeg vært så heldig å få jobbe med 75 fantastiske RØRE-ambassadører. Dyktige lærere som ivrer for at elevene skal ha gode opplevelser i skolehverdagen og som gjerne gjør en ekstra innsats for at alle skal oppleve mestring.

Vil du ha besøk på din skole?

Noe av det mest spennende jeg som prosjektleder gjør er å reise på skolebesøk og bli kjent med hvordan dere jobber på deres skoler. Gjennom RØRE har jeg møtt så mange dyktige lærere og skoleledere. Nå har jeg fylt opp kalenderen på ny og er klar for en turné i hele Viken og kanskje ses vi snart på akkurat DIN skole?

Ta kontakt med Cathrine for å avtale skolebesøk på din RØRE-skole

Bevegelse, matglede og nok søvn

Jeg håper at vi sammen kan sette fokus på bevegelse, matglede og nok søvn som viktige forutsetninger for læring og for å mestre skolehverdagen på best mulig måte. Alt til det beste for elevene i Viken.

Les mer om RØRE-temaene

Tusen takk til alle «gamle» RØRE-ambassadører for den fantastiske jobben dere har lagt ned, og sikkert kommer til å fortsette med, og velkommen til dere som er «nye» RØRE-ambassadører!

Jeg GLEDER meg til å bli bedre kjent og jobbe sammen med dere!