RØRE søker nye skoler!

Har din skole idéer til folkehelseprosjekter som dere vil gjennomføre? Eller har dere lyst til å utforske hvordan vi kan jobbe mer med bevegelsesglede, matglede og gode søvnvaner i skolen?

Nå er det duket for en skikkelig gavepakke til skoler i Viken. Gjennom RØRE-prosjektet lyser Viken fylkeskommune ut midler som alle skoler i Viken kan søke på, både grunnskoler og videregående skoler. 

– Dette er en anledning for skolene til å realisere prosjekter som de selv ønsker å gjennomføre. Vi håper på masse spennende søknader fra hele Viken, sier prosjektlederne Cathrine Rød Gundersen (grunnskole) og Rolf Inge Ølberg (videregående skole).

Les mer og søk midler

Søknadsfrist: 31. mars 2022.

Tiltakene det søkes støtte til skal bidra til å fremme fysisk og psykisk helse, trivsel og læring på skolen. De skal også inspirere til systematisk arbeid med fysisk aktivitet, kosthold og søvn. 

God helse og god læring henger sammen

-Vi tror at god helse og god læring henger sammen. Elever som har spist godt, vært i aktivitet og er uthvilte lærer også bedre. Gjennom RØRE-prosjektet vil vi styrke skolen som helsefremmende arena. Dette er spesielt viktig nå etter to år med pandemi, sier Siv Henriette Jacobsen som er fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune. 

RØRE-midlene som lyses ut skal gå til tiltak og prosjekter som gjennomføres i løpet av skoleåret 2022/2023. Vi ønsker både nye og gamle RØRE-skoler velkommen til å søke. 

 Støtte i arbeidet med tverrfaglig tema

– RØRE-prosjektet er en gylden anledning for skolene til å få støtte til systematisk helsefremmende arbeid, og til arbeid med livsmestring og folkehelse som tverrfaglig tema. Vi er stolte av å kunne tilby dette til alle skoler i Viken, sier Annette Lindahl Raakil, som er fylkesråd for plan, klima og miljø og har ansvar for folkehelse i Viken fylkeskommune. 

Webinar: RØRE – en mulighet for din skole? 

Vi arrangerer webinar for skoler som lurer på om RØRE-prosjektet er noe for dem. 

Her får dere informasjon om prosjektet og dere får møte skoler som forteller hva de har fått ut av å delta i prosjektet. Det blir også anledning til å stille spørsmål. 

Meld deg på webinar

Her er noen ressurser for deg som søker

Har du spørsmål?

Ta kontakt – vi hjelper deg gjerne.