RØRE – en mulighet for din skole?

Lurer dere på om RØRE-prosjektet er noe for dere? Hva er en RØRE-ambassadør og må man være en RØRE-skole for å søke midler? Har dere spørsmål eller vil dere vite mer? Gjennom dette webinaret vil vi gi dere svarene dere trenger.

Lurer dere på om RØRE-prosjektet er noe for dere? Hva er en RØRE-ambassadør og må man være en RØRE-skole for å søke midler? Har dere spørsmål eller vil dere vite mer? Gjennom dette webinaret vil vi gi dere svarene dere trenger.

Se skolene selv sette ord på erfaringer og muligheter ved å være en del av RØRE-prosjektet.

Gjennom RØRE-prosjektet lyser Viken fylkeskommune ut inntil 15 millioner kroner til skoler i Viken. RØRE-prosjektet er en gylden anledning for skolene til å få støtte til systematisk helsefremmende arbeid, og til arbeid med livsmestring og folkehelse som tverrfaglig tema. Vi vil gjerne ha din skole med på laget.

Les mer om hvordan søke RØRE-midler her


Søknadsfrist 31. mars 2022

Ved å se gjennom dette webinaret får du og dine kollegaer informasjon om hva RØRE-prosjektet er, hvilke muligheter det gir skolene og hvordan din skole kan søke RØRE-midler. 

Målgruppe: skoleledere i grunnskole og videregående skole, lærere og øvrige ansatte i skolen, folkehelsekoordinator.

Hilde Hetland er undervisningsinspektør ved Lunde skole i Fredrikstad. Hun forteller om sine erfaringer med å være RØRE-skole og hvilke muligheter RØRE-prosjektet byr på for skoler:

Møt fagfornyelsen med en vitamininnsprøytning!

Hilde Hetland, undervisningsinspektør ved Lunde skole i Fredrikstad.

Fredrik Reiten er tidligere RØRE-ambassadør og lærer ved Varteig skole. Han snakker om hvorfor han bruker fysisk aktiv læring som metode. 

For meg finnes det et før og etter RØRE og SEFAL (studium ved senter for fysisk aktiv læring). Før handlet det mest om fysisk aktivitet, nå handler det om fysisk aktiv læring.

Fredrik Reiten, lærer ved Varteig skole og tidligere RØRE-ambassadør.
Rolf Inge Ølberg forteller om RØRE-pauser som én metode for å få til mer fysisk aktivitet og elevmedvirkning i videregående skoler

Rolf Inge Ølberg er prosjektleder for vgs i RØRE og fagleder for idrettsfag/kroppsøving ved Kalnes vgs. I webinaret deler han erfaringer med «RØRE-pauser» i videregående skole. 

Vi gir deg også tips og råd til søknadsprosessen.

Har du fortsatt spørsmål etter å ha sett gjennom webinaret?

Ta kontakt med oss